A Posztmodernen innen és túl – A kortárs orosz próza dilemmái című tanulmánykötet bemutatója. Kalafatics Zsuzsával Mikola Gyöngyi beszélget. 🔶 Kalafatics Zsuzsa a Budapesti Gazdasági Egyetem docense. Kutatási területei: a szimbolista és a posztmodern orosz próza poétikája, irodalom és színház, film kapcsolata, az orosz narratológiai kutatások története 🔷 Mikola Gyöngyi az SZTE BTK Orosz Filológiai Tanszékének oktatója. Kutatási területei: Nabokov és az orosz emigráció, 20. századi orosz irodalom, kortárs magyar irodalom A Posztmodernen innen és túl című tanulmánykötet (Budapest, Protea Kulturális Egyesület, 2018) több fejezetben, különböző kontextusba ágyazottan foglalkozik Vlagyimir Szorokin és Viktor Pelevin regényeivel. Mellettük Viktor Jerofejev, Jevgenyij Popov, Ljudmila Ulickaja, Mihail Siskin, Olga Szlavnyikova, Ljudmila Petrusevszkaja és Dmitrij Gluhovszkij műveit tárgyalja. A könyvnek nem célja az orosz posztmodern irodalom történetének, keletkezésének és nagyobb periódusainak a bemutatása. Középpontjában a korszakra jellemző elméleti problémák és dilemmák, az orosz posztmodern próza egyes jelenségei állnak. A több mint húsz kortárs orosz prózai művet, többségükben regényt vizsgáló tanulmánykötetben négy kérdés- és problémakör rajzolódik ki: 🔸 Az első fejezet (A trauma-írás posztszovjet változatai) értelmezései a 20. század traumatikus tapasztalatainak feldolgozására, a veszteség mibenlétének irodalmi feltérképezésére, a megtörténtekkel való szembenézésre irányulnak. 🔹 A levélműfaj hagyományának kortárs újraértelmezése című fejezet írásai az idézetesség kérdéseivel, a műfaji emlékezet működésével foglalkoznak. 🔸 A harmadik fejezet (Az új orosz irodalom a hálózati kultúra korában) a hálózati irodalom lehetőségeit, az információs technológiák irodalomra, művészetre gyakorolt hatását veszi számba. 🔹 Az erőszak nyelve a kortárs orosz prózában című fejezet pedig Viktor Jerofejev és Vlagyimir Szorokin írásait interpretálva mutatja be, milyen kérdéseket vet fel a kegyetlenség irodalmi ábrázolása.

Facebook esemény